7-20-21 GBC July Fest Josh Abbott Band.jpg

Courtesy photo

Josh Abbott Band